holgertov

– ein lærarstudents blogg om digitale læreprosessar og #smartlæring

Microsoft med IKT-revolusjon for klasserommet? — oktober 6, 2015

Microsoft med IKT-revolusjon for klasserommet?

Microsoft har den siste tida vore særs aktive på lanseringsfronten. Dei siste månaden har dei lansert Windows 10, Office 2016, og ein ny serie Surface-maskiner. Korleis kan desse produkta bidra til å endre korleis IKT vert nytta, og korleis ser eg føre meg at slike produkt kan nyttast til i klasserommet. Nokre raske stikkord og tankar:

OneDrive og Office 2016. Tilgjengelegheit. Samskriving i sanntid. Automatisk lagring. Undervegsvurdering og prosessorientert skriving.

OneNote. To perspektiv:
– Auka potensiale for tavla som læringsressurs, og lærarens eigne notatar. Læraren kan skrive på tavla kva tid som helst, kor som helst, og ta vare på kva som helst. Det vere seg å ta fram dei handskrevne tavlenotata ved ei seinare anledning, å ta lydopptak av elevars munnlege framføring, eller fotografisk dokumentasjon eller scanning av elevarbeid. Alt kan samlast i OneNote for personleg bruk, eller for deling med akkurat den du måtte ønske.

– Digital skrivebok = undervegsvurdering og notatskaping. Tekst, lyd, bilete, handskrift, avanserte handskrevne matteutrekningar, excel-tabellar, diktafon som føljer etter dei skriftlege notata dine eller gjennomgangen av powerpointen.

Surface: Fullverdig laptop. Fullverdig PC. Kombinert med trådlaus skjermspegling er Surface-maskinene lærarens ultimate kompanjong for digital produktivitet – og til styring av det digitale klasserommet. Tre alternativ: Alle alternativa er særdeles portable maskinar, med medføljande penn kapasitiv penn, som ein

– Den rimelege, og mest portable varianten Surface 3.
– Den dyrare, men kraftigare Surface Pro 3 (Surface Pro 4 kjem i slutten av månaden)
Den ultimate laptopen+det ultimate skrive/teiknebrettet=i same maskin: Den superkraftige Surface Book, som er litt større, men samtidig både lett og faktisk tynnare enn Pro-versjonen. Har eit særeige hengsel som forvandlar PCen til eit 13 tommars nettbrett.

Miracast og WIDI: Trådlaus skjermspegling gjer at ein kan skrive på tavla frå kor som helst i rommet. Ein er ikkje lenger låst til tavla eller smartboarden. Alt ein treng er ein skjerm, eit lerret eller eit smartboard. Læraren kan gå rundt og modellere for kvar einskild elev, og samtidig ta kopiere og lime inn eksempla rett på «tavla» utan å bruke tid på å skrive/teikne det meir enn ein gong.

Office Mix: Eit tillegg til Microsofts velkjende Powerpoint. Med dette tillegget kan du gjere powerpointen din til ein interaktiv læringsressurs med både video og quizoppgåver. Kan nyttast til læringsvideoar.

Har du erfaring med nokre av desse tenestene og produkta i klasserommet, eller har du andre spørsmål eller tankar? Legg gjerne ved ein kommentar.